Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Освітня програма “Інтелект України”

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р.Б.Шияна:

Цикл І (1-2 класи)

Цикл ІІ (3-4 класи)

Стандартні державні програми з основних навчальних дисциплін для ЗЗСО:

Типова освітня програма 5-9 класи

Типова освітня програма 10-11 класи

Освітні програми, за якими працює навчальний заклад:

Освітня програма школи І (Інтелект) ступеня

Освітня програма школи І ступеня

Освітня програма школи ІІ ступеня

Освітня програма школи ІІІ ступеня

Програмне забезпечення

Додатки