Місія школи з виховної роботи:

 • формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті, здатної змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної системи:

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного , здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідне рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з основних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створення безпечного сприятливого простору для самореалізації особистості дитини.
 • Спрямування виховної діяльності на реалізацію Концепції НУШ  Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 • Оптимізація діяльності, щодо попередження правопорушень, негативних проявів молодіжному середовищі й активізації правового виховання.

Система виховної роботи гімназії забезпечує:

 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • соціальну захищеність і підтримку учнів;
 • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
 • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Виховна робота реалізується за напрямками:

 • Національно–патріотичне виховання.
 • Громадянсько–правове виховання.
 • Фізичне виховання. Пропаганда здорового та безпечного способу життя.
 • Еколого–натуралістичне виховання.
 • Родинне виховання.
 • Професійне, трудове виховання.
 • Культурологічне виховання.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.
Пріоритетним напрямком виховної діяльності гімназії є національно-патріотичне виховання. Домінуючими формами якого є уроки мужності, уроки- реквієми, уроки пам’яті
Виховна робота під час карантину та режиму воєнного стану проходить у формі челенджів, відеоуроків, віртуальних екскурсій, цікавих постів, інтернет-конкурсів.

Основні орієнтири виховання:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Принципи виховання:

 • Свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному – просторі.
 • Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань.
 • Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня.
 • Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя.
 • Обов’язковий самоаналіз та самооцінка власних результатів.
 • Єдність школи, сім’ї, громадськості в просторі виховання.

Взаємодія сім’ї та школи:

Управління виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу Тому в комплексі визначено коло питань для пріоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.
У центрі виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота гімназії спрямована на кінцевий результат – випускника, який повинен володіти корисними якостями та вміннями.

Нормативно правові документи щодо організації виховної роботи у закладі:

 1. Конвенція про права дитини
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про освіту»
 4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 5. Закон України «Про охорону дитинства»
 6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
 7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 8. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»