Місія школи з виховної роботи:

 • формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті, здатної змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної системи:

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного , здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідне рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з основних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створення безпечного сприятливого простору для самореалізації особистості дитини.
 • Спрямування виховної діяльності на реалізацію Концепції НУШ  Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 • Оптимізація діяльності, щодо попередження правопорушень, негативних проявів молодіжному середовищі й активізації правового виховання.

Виховна робота реалізується за напрямками:

 • Національно–патріотичне виховання.
 • Громадянсько–правове виховання.
 • Фізичне виховання. Пропаганда здорового та безпечного способу життя.
 • Еколого–натуралістичне виховання.
 • Родинне виховання.
 • Професійне, трудове виховання.
 • Культурологічне виховання.

Основні орієнтири виховання:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Принципи виховання:

 • Свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному – просторі.
 • Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань.
 • Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня.
 • Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя.
 • Обов’язковий самоаналіз та самооцінка власних результатів.
 • Єдність школи, сім’ї, громадськості в просторі виховання.

Взаємодія сім’ї та школи:

Нормативно правові документи щодо організації виховної роботи у закладі:

 1. Конвенція про права дитини
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про освіту»
 4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 5. Закон України «Про охорону дитинства»
 6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
 7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 8. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»